Selecteer een pagina

Hondenspeeltuin Assen-oost – De regels & Tips

Bij het betreden van de hondenspeeltuin verklaart de hondeneigenaar/bezoeker van de speeltuin zich akkoord met de algemene voorwaarden.(Hondenspeeltuin Assen-Oost heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen).

We raden aan om de hond(en) direct los te laten bij de ingang zodat ze de ruimte hebben om op een goede manier in de roedel te komen.

1. De veiligheid van de bezoekers (mensen en dieren) binnen de hondenspeeltuin staat voorop.
2. Er staat een hek tussen de hondenspeeltuin en de dierenweide. We gaan er vanuit dat uw hond onder appèl is en geen poging zal ondernemen om over het hek te springen of het hek (of andere zaken) te slopen.3. U bent als eigenaar volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor uw eigen hond(en). Het betreden van de hondenspeeltuin is geheel voor eigen risico.
4. Wij erkennen geen enkele aansprakelijkheid voor uw goederen of letsel van u of uw hond. Elke eigenaar is zelf verantwoordelijk voor de aangerichte schade die wordt veroorzaakt op het terrein. De vrijwilligers zijn niet aan te merken als de wettelijke eigenaar van de hond(en).
5. Uw hond dient zich sociaal te gedragen (uzelf uiteraard ook).
6. De speeltoestellen zijn alleen geschikt voor honden. Volwassen en kinderen mogen niet op de toestellen komen.
7. Houd uw hond onder controle als hij zich vervelend gedraagt naar andere honden. Hier valt ook rijgedrag onder. Dit is niet toegestaan.
8. Het nuttigen van alcoholische dranken en/of drugs zijn niet toegestaan.
9. Speeltuin Assen-Oost behoudt zich het recht om:
– de openingstijden gedurende het jaar aan te passen.
– bij extreem/gevaarlijk weer de speeltuin te sluiten
– een aantal dagdelen de speeltuin te reserveren voor evenementen.

10. Ruim uitwerpselen en eigen afval op en deponeer deze in de daarvoor geplaatste vuilnisbakken. Er zijn poop scoopers aanwezig.
11. Zieke honden (kennelhoest of andere overdraagbare ziektes) zijn niet welkom.
12. Kinderen onder de 12 jaar zijn welkom, maar wel onder begeleiding van een meerderjarige. Let op dat kinderen niet gaan rennen. Honden zullen dit zien als spelen.
13. Sluit altijd de hekken.
14. Laat uw hond voldoende drinken om oververhitting te voorkomen. Er is vaak water op de hondenspeeltuin aanwezig.In de winter is er niet altijd water beschikbaar.
15. Het is niet aan te raden om pups onder de 4 maanden mee te nemen (dit is niet veilig vanwege het eventuele Parvovirus).
16. Loopse teefjes zijn niet welkom
17. Houd ten alle tijden uw hond(en) in de gaten

18. Wij adviseren honden onder de 1 jaar, niet of gematigd op de speeltoestellen te laten. Zij zijn nog niet volgroeid en hebben hierdoor nog zwakke gewrichten.
19. Til uw hond(en) niet op en laat ze binnen de hondenspeeltuin onaangelijnd.
20. Hondenspeeltjes, balletjes e.d. zijn op de hondenspeeltuin niet toegestaan. Dit kan ruzie veroorzaken onder de honden.
21. De speeltuin medewerkers behouden zich het recht om honden op voorhand te weigeren indien de honden een gevaar kunnen opleveren voor andere honden of personen.

Veel speelplezier gewenst!

Wij danken u voor uw medewerking.

WhatsApp chat